Vår enkät angående spel post-Corona.

Tack alla som skickat in svar på vår enkät, vi fick nästan 100% svarsfrekvens från de av er som spelar två eller fler gånger per vecka, 25% från de som spelar en gång i veckan och runt 10% från våra sällanspelare. Så helt naturligt blir då våra flitigaste medlemmars synpunkter tyngst vägande.

Sammanfattning:

Majoriteten (80%) av de som svarat är positiva till, eller har ännu inte bestämt sig om, fortsatt klubbspel online med BBO-Skåne. Endast 16% är negativa.

Det finns fortsatt intresse för lagtävlingar och för spel för mindre rutinerade (35+)

Ungefär 40% är intresserade av eftermiddagsspel och lika många av spel på helgen.

60% är inte intresserade av spel med video och ljud.

30% är intresserade av vidareutbildning via BBO och 10 personer tror att de känner någon i den yngre generationen som vill lära sig spela bridge on-line. Det är ett större intresse än förväntat.  Vi behöver dock ha allas er hjälp när det gäller rekrytering speciellt om vi ska lyckas engagera yngre spelare, dvs era barn och barnbarn.

En del efterlyste mer aktiv partner-förmedling i kommentarerna vilket vi ska försöka ordna per omgående.

Vi tar den här informationen med oss när vi försöker hitta former för hur BBO-Skåne ska fungera framöver.

Är du nyfiken på hela resultatet från enkäten så finns den här.

2 kommentarer

  1. För mycket fusk? De som bor ihop och de som samtalar på mobiler under spel. Vi har beslutat att inte fuska för att lära oss.

    1. Fusk kan förkomma i lokalen likväl som på BBO. Vi följer handikapp-utvecklingen för alla våra deltagare och har funnit besvärande statistik för de som spelar från samma adress, då det där finns en risk att man kan observera partnerns kroppsspråk, miner och ljud. Vi har vidtagit åtgärder som vi hoppas ska påverka den statistiken i rätt riktning.

Kommentarer är stängda.