Vad betyder HCP-kolumnen i BIT?

Det har varit många som undrat vad som hänt med vår rapportering på måndagar. Vad har hänt med HCP-kolumnen i rapporteringen på BIT?:

Ni som tittat på denna kolumn har kunnat konstatera att den varit ungefär samma varje vecka på måndagar fram till den 8:e mars. För många sjönk då värdet med mellan 15-20 enheter, och de flesta drabbades av färre poäng i kompensation för handikapp, du var inte ensam! Några exempel för 1/3, 8/3 och 15/3: (55,5 33,5 och 31,5 eller 4,2 -9,9 – 10,5).

Vad hände då den 8/3? Fick rapporteringen spinn???

HCP-kolumnen anger hur många MP du ska kompenseras för i tävlingen och MP är i första hand beroende på antalet resultat i varje bricka. Då vi spelar barometer på BBO blir värdet av MP beroende av antalet deltagande par (80, 62 och 59). Den andra parametern som styr är medelvärdet på hcp för de som deltar i tävlingen (29,2, 31,2 och 31,4). Då Skåne-serien för lagspel ändrade speldag till måndagar den 8/3, flyktade nästa 20 par samtidigt som motståndet blev lite mindre tufft. Effekten av det hela blev att hcp-justeringen som den redovisas på BIT tog ett ”språng”.

Enklare? är att använda resultatet i % för att förstå hcp-justeringar:
Hcp% = Scr% + (PHcp-THcp)/2
Hcp% = Ditt resultat efter hcp-justering
Scr% = Ditt resultatet för scratch
PHcp = Medelvärdet på ditt och din partners hcp.
THcp = Tävlingens hcp-värde, dvs medelvärdet på hcp för alla som deltog

/Rickard