System – Alertering – Fråga

För oss enklare bridgespelare som är vana att möta kända motståndare med relativt enkla budsystem är BBO-bridgen ibland en utmaning. Samtidigt som det är spännande och lärorikt att möta nya och ibland mycket skickliga spelare, blir man ibland helt förvirrad av deras budgivning. Här ett exempel:

Exempelgiven

Jag sitter väst. Motståndarna har inte angett spelsystem i sina namnrutor. Inga alerteringar görs. Fram till 4kl är budgivningen förståelig för mig, men vad betyder 4sp; är det svar på en essfråga, i så fall hur många ess? Eller är det något annat, så jag frågar genom att klicka på budet (som då blir beigemarkerat). Svaret kommer, som ni ser, ”kontroll”; ok, det har något med håll i spader att göra, tänker jag. Sedan kommer 5ru och 6hj som slutbud. Jag skall nu spela ut och funderar på budgivningen och inser att här nog är några bud dom inte är äkta – fast inga bud har alerterats. Så jag frågar motståndarna vilka bud som varit äkta – bara hjärterbuden blir svaret. Då inser jag att deras system är långt utanför min horisont och att jag missförstått det mesta.

Jag undrar lite försynt (tycker jag) om inte de oäkta buden borde alerterats. Svaret blir ungefär att man inte behöver alertera bud över 3NT. Nåväl, jag spelar ut sp2 som visar sig vara ett hyfsat utspel, jag får senare för min spD och oväntat klKn, dvs en straff. Lustigt nog kan motståndarnas 4sp inte betyda att budgivaren har två håll i spader, som jag har läst mig till nu gäller i Modern Standard. Hade jag vetat det då hade jag ju inte spelat ut spader……

För mig väcker det några frågor, som väl våra TL:ar och andra kan svara på:

  1. Vore det inte vara lämpligt att även bud över 3NT alerteras på våra tävlingar? Det är ju budgivaren som alerterar så det ger ju ingen som helst ledning för partnern, medan motståndarna inte vilseleds eller tvingas fråga (vilket ju stjäl onödig tid).
  2. Är det tillåtet och förenligt med god bridgeetikett att fråga på bud som man tycker är otydliga för en?
  3. Borde det inte krävas av alla spelare att ha någon slags kort systembeskrivning på sin ”presentation”?

/Peter Aspe

2 kommentarer

  1. 1. Självklart ska alla artificiella bud aleteras. Även över 3NT. Det görs när man spelar med skärmar vilket är samma system som tillämpas vid vårt spel på BBO.
    2: Du kan fråga på alla bud! På BBO kan Du ju inte fråga för partnern.
    3. Det är inte bra att så många spelare inte nyttjar profilrutan för att informera om namn och spelkonvention. Borde vara krav för att delta i tävlingarna.

  2. Hear hear. Helt enig med dig Owe. Så slipper man fråga vem är ni?

Kommentarer är stängda.