Statistik 2020

125 speltillfällen
314 spelare har spelat minst en gång
2365 olika brickor har vi spelat vid
2011 bord dvs ca
8000 spelare totalt

Ca 20000 mantimmar = ca 2500 mandagar = ca 11,5 manår har vi tillsammans förslösat vid det virtuella bridgebordet
Korten har innehållit ca 115 storslammar och ca 210 lillslammar

Ruter 4 är bästa utspelskort1!

Nu när året går mot sitt slut har jag sammanställt lite statistik över vårt spel på BBO. Vi startade så smått i slutet av mars med gratisspel. Det var samtidigt som alla andra bridgespelare i världen också upptäckte att klubbarna var stängda och att det fanns ett bra alternativ på internet. BBO blev överbelastade och det strulade rätt mycket i början. Bridgeförbundet engagerade sig och förde diskussioner med BBO för hela bridgesveriges räkning och tisdagen den 19 maj började vi spela ”på riktigt” med redovisning av tävlingarna på förbundets hemsida. Siffrorna här baserar sig på spelet från 19 maj till och med 17 december.


Intresset för spelet har växt rejält med tiden; från i starten ca 30 par/tävling till nu på slutet ca 45.

Bläddra mellan diagrammen nedan med pilarna!

Det första diagrammet visar alla betaltävlingar dvs exklusive onsdagstävlingen som riktar sig till 35+handikappare. Den blåa zigzag-linjen visar antalet par i varje tävling under perioden, den prickade är trenden. Par-skalan finns till vänster i diagrammet. Bläddra vidare så ser ni motsvarande per tävlingsdag.

Vilka spelare är det som tillkommit? Är det nya, datorovana och med högre handikapp som tillkommit? Nej, troligen inte; den brandgula linjen visar snitthandikappet på respektive tävling, och den prickade visar trenden, och handikappskalan visas till höger. Totalt sett har snitthandikappet sjunkit något, mest uttalat på tisdags- och onsdagstävlingarna. Man kan nog inte heller tolka det som att det är nya, duktiga, spelare som tillkommit, utan mitt intryck är att rätt många spelare spelar fler tävlingar varje vecka.

Glädjande är att 35+spelet blivit en framgång, med fler och fler spelare efterhand. En del av dem har också fyllt på i de ordinarie tävlingarna.


Vilka klubbar har varit mest aktiva på BBO-spelat?
Det visas i de här diagrammen (de 10 klubbarna med flest deltagare visas).

Inte helt oväntat är det grundarklubbarna som toppar. Lund leder stort både totalt och på de olika spelkvällarna, utom 35+spelet där Bjärred och Lomma toppar. De kvällar som respektive klubb ansvarar för drar också fler deltagare från sin klubb.

Jag tolkar det relativa ointresset för 35+spelet från Malmö BK och Lunds BK som att de är mer av elitklubbar än tex Bjärred och Lomma.


Underlag för statistiken har jag hämtat från Rickard Olssons otroligt detaljerade databas, eventuella felaktigheter svarar jag för.

1 = Ruter 4 bästa utspelskort ovan är bara ”hittepå, det hade nog gått att få fram ur databasen, men det gick jag bet på.

Det går kanske att dra fler slutsatser ur det här materialet, men det överlämnar jag med varm hand till er läsare.

Hälsningar
Peter Aspe