Så blev det inte.

Som vi alla märkt har intresset för vårt spel minskat de senaste måndagarna och vi lyssnade inte på väckarklockorna i tid.

Vi ger dock inte upp så lätt! Då varken jag eller någon spelade idag finns tyvärr ingen bricka att kommentera

Jag tänkte därför ta upp något jag funderat på mycket sen jag började spela bridge: När ska man bjuda utgång i par-tävling?

Rätt snart insåg jag att lärobokens 26p var ett tämligen trubbigt hjälpmedel även kompletterat med diverse tillägg som fp, stp etc. När jag första gången läste Mats Nilsland – Modern Standard blev jag förfärad över att han raserade mitt ”säkra fundament” om poängmetoden. Efterhand har jag förstått att spelet gäller stick och inte poäng, även om poäng-modellen var tilltalande och enkel.

Numera använder jag hp med korrigeringar för deras sticktagningsförmåga med info från budgivning och sunda resonemang om plus- och minus-värden. Detta kompletterar jag med trumflängden. Finns en 8+ korts högfärg är det alltid den som gäller, i annat fall gäller 3NT.

Följande mall använder jag. 4HF: 8k/24hp, 9k/22hp och 10k/alltid och för 3NT: 25hp om bal/bal, 23-24hp med 5+ färg på endera handen och 27+ med bal/bal där svaga handen är < 6hp.

Så då till min fråga till er andra, är denna modell bra nog eller hur resonerar ni för att ta beslutet?

Undrar
Rickard