Om info@bboskane.se/bevakning

Bevakning

Vi har kommit överens om en rullande bevakning. Den bevakningsansvarige besvarar alternativt vidarebefordrar till lämplig besvarare.
Schema: Peter

Installation som konto på egna Emejlklienten

För den som vill ha full tillgång till info@bboskane.se kontinuerligt, dvs också kunna skicka emejl från adressen, rekommenderar jag att man installerar kontot som ett IMAP-konto i sin egen mejlklient enligt den här:


En fördel med det är att vi slipper byta vidarebefordran varje månad.