Minst åtta par!

Hej, nu när spelet på klubbarna kommer igång mer och mer får det så klart konsekvenser för deltagandet på våra BBO-tävlingar. Det är rätt givet att deltagandet på nätet nu kommer att minska.

Det finns en nedre gräns för hur få bord det är meningsfullt att spela. Så vi kommer inte att starta tävlingar där färre än åtta par har anmält sig klockan 18:20 på spelkvällen.

Vi har ju hittills begränsat vårt upptagningsområde till Skåne. Efterhand kommer vi att öppna upp även för spelare utanför Skåne för att fylla på vår spelarbas för att få välbesökta tävlingar. Spelschemat ligger kvar som tidigare med spel fyra kvällar i veckan.

Vi ses på klubben och på nätet!

En kommentar

  1. Mycket bra och uppskattat att BBO-Skåne planerar för att fortsätta även om spelet på klubbarna möjligen kommer igång så smått.
    Vi är många som inte kommer att gå till någon spellokal på mycket länge.
    Vi är många som vill fortsätta att spela på BBO-Skåne så länge den möjligheten finns.
    Trevligt att få spela med fler än i den egna klubben, och bra att ni vidgar inträdet för att få med fler.
    Tack för allt ert mycket uppskattade jobb med att vi alla får spela bridge.

Kommentarer är stängda.