Mall för deklarationskort

Mall för deklarationskort – klipp och klistra!

System Summary (Sammanfattning)
Modern Standard med 5-korts öppning

Notrump Openings (Sangöppningar)
1NT=15-17: 8+ 2K Stayman annars överföring; 2NT=20-21: 5+ 3K Stayman annars överföring; 3NT=25-27

Major Suit Openings (HF öppn)
1H/1S=5+; Stenberg 2NT=13+;

Minor Suit Openings (LF öppn)
1K/1R 3+ bästa; Stenberg 2NT=13+;

2-Level Openings (Öppningar på 2nivå)
2K=20+: 2D=relä 2R/2H/2S=svagt 6kort 6-11p: 2NT=krav; ny färg krav

Other important notes (Andra upplysningaer)
3K/3R/3H/3S=svagt 7kort, 4K/4R/4H/4S=svagt 8kort

Doubles (Dubblingar)

Notrump Overcalls (Sang inkliv)
1NT=15-17, 2NT=Boes (5+5 i 2 lägsta objudna färgerna)

Simple Overcalls (Enkla inkliv)
11-16+ 5 kort i färgen;

Over 1NT Openings (Över 1NT)

Jump Overcalls (Hoppinkliv)
Svagt

Over Takeout Doubles (Över dubbling)

Direct Cuebid (Överbud)
Michaels överbud i färg=5+5 i högsta objudna och en lägre objuden

Slam Bidding (Slambudgivning) Klassisk Blackwood, dvs fyra ess;

Defensive Carding (Försvarsspel)
Utspel i färg=1-3-5, Utspel i NT=11-regeln, Markeringar: Schneider (lågt=kom igen)