Lagtävlingar (inte aktuellt fn)

Innehåll:


Allmänt

I denna tävlingsform spelar du i lag med 4 personer, till skillnad från i partävling där det bara är du och din partner. Hur poängen beräknas skiljer sig vilket gör att de två olika tävlingsformerna skiljer sig i stor utsträckning.

Samma giv spelas vid två olika bord där ett lag sitter NS vid ena bordet och ÖV vid det andra. Detta innebär att det ofta blir en skillnad i utfall mellan resultaten i poäng räknat. Skillnaden i utfallet omräknas till s.k. IMP enligt en speciell tabell, där man får mer poäng vid en större poängskillnad:

Av tabellen framgår att ÖT är av ringa värde, missad utgång och slam är kostsamt liksom skillnaden på hemgång och straff på högre nivåer.

I en testtävling vi spelade på BBO lyckades vi ta en dubblad bet på 5 ruter (+200) medan våra medspelare lyckade spela hem motsvarande kontrakt vid andra bordet +600. Detta innebar att vi fick in 200+600=800 vilket motsvara 13 IMP (750-890). Vi hade maximal tur då spf gissade fel vid vårt bord och rätt vid andra, dvs ett sticks skillnad blev hela 13IMP, då detta stick var mycket värdefullt poängmässigt.

I bricka 1 skiljde också ett stick men där blev utfallet bara 1 IMP:

Vid vårt bord spelade vi 3sp= (140) medan motståndarna vid andra bordet spelade 2sp= (110), vilket gav en skillnad på 140-110 = 30p vilket ger 1 IMP (20-40). Hade de däremot bjudit 3sp och fått en straff (-50) hade skillnaden blivit betydligt större 110 + 50 = 160 vilket ger 4 IMP.

Konsekvenserna av detta beräkningssätt är att utfallet i poäng är viktigt att hålla reda på, dvs har man till en utgång ska denna bjudas.
I zonen är 4sp= 620 mot 3sp+1 =170, 620-170 = 450 ger 10 IMP med i ozon är skillnaden 250 och 6 IMP. Att bjuda slammar som finns och är svåra att hitta kan ge ännu större poängskillnader och därmed IMP.

Så har man bra kort gäller det att förvalta dem extra noggrant i lagspel, så man utnyttjar potentialen fullt ut. Spelet i låga kontrakt blir betydligt mer ointressant då det utdelas lägre IMP för dessa. Bieffekten kan bli att det är svårt att reparera misstag som gett höga minusvärden på IMP, speciellt om man bara får medelmåttiga kort. I lagspel gäller på ett helt annat sätt att göra rätt på rätt bricka!
I partävling är 0% bara en dålig bricka som kan repareras i nästa bricka oberoende av vilka kort man får.

Matchresultatet

För att beräkna resultatet på hela matchen så summerar du ihop Vi(IMP) och De(IMP) och får då exempelvis: 43-18, 12-10 eller 5-55. För att räkna ut en rättvis poäng på matchen används en annan poängskala så kallade VP. Beroende på hur många brickor matchen omfattade används olika tabeller. Nedan visas VP16-tabellen, den tabell som används för matcher om 16 brickor. Man beräknar skillnaden mellan IMP så i exemplen ovan får vi:
43-18 = 25, 12-10 = 2 och 5-55 = -50. Med dessa siffror hittar du sen VP för respektive lag:

I våra exempel ovan blir det alltså:
+25IMP <->15,92-4,08,
+2 IMP <-> 10,61-9,39
-50IMP <-> 0,84-19,16
Är skillnaden 60 IMP eller mer blir resultatet 20-0. Om man vinner med mindre än 13 VP räknas matchen som oavgjord, annars blir det vinst respektive förlust. Det innebär att i första matchen vann Vi, den andra blev oavgjord och de tredje var en brakförlust. I serie-spelet sedan vinner det lag som samlat flest VP på sina matcher.


Skapa lagmatch på BBO

Att sätta upp en vanlig lagmatch på BBO kräver ingen särskild behörighet utan denna möjlighet har alla som loggat in mer än 100 ggr på BBO. Det är relativt enkelt och sker med valen Tävling/Lagmatcher och att sedan genom att klicka på knappen “Skapa Lagmatch”

Det är tre enkla flikar du ska fylla i innan du klickar på knappen “Skapa Lagmatch”

Det kruxiga är att alla som du reserverat plats för ska vara inloggade på BBO. Vi har tagit fram en handledning med tips att tänka på om du vill ta på dig rollen att vara TL i en lagmatch.


Coronaligan

Målsättningen vi satt upp är att arrangera trevligt lagspel tills vi kan börja spela ”vanligt” igen. Med obestämd tidshorisont vill vi eftersträva snabba omgångar så en serie är slutspelad på en månad. Vi kommer att dela in anmälda lag i serier (A,B,C..) med fyra lag i varje, med en match varannan vecka. Här finns Aktuella serier.

Som alla annan samverkan mellan människor behövs regler. Detta är vårt nuvarande förslag:

Regler:

 • Lagkaptenen för hemmalaget är ansvarig för att starta upp matchen. Vi hjälper till med nödvändiga kunskaper för detta.
 • Vi har samlat ett antal tips som vi hoppas ska få spelet att flyta bra.
 • Det är bra för allas trevnad om du är inloggad senast 10 minuter innan matchen startar.
 • Uppgifter om ingående lag och deras sammansättning uppdateras löpande efterhand som intresse-anmälningar inkommer.
 • Vi skapar ett antal serier om fyra lag. De som anmält intresse men ej kommer med, placeras i en väntelista. Så fort vi fått in lag (3) till en ny serie startas den upp och de matcher som hinns med spelas.
 • Normal speldag är torsdagar och tiden 18.30. Vi vill ha fast speltid är för att underlätta för lagkaptenerna, det utmärkt att annan dag och tid om ni är överens båda lagen.
 • Spel med reserv anmäls via mail till lagkapten i hemmalaget dagen före matchen. Ange BBOid på ersättaren och den som blir ersatt. Ersättaren spelar enligt parets deklarationskort.
 • Om något lag inte kan spela på den fastställda speltiden, så är kaptenen i det felande laget, som fixar en alternativ speltid. För att underlätta detta tillhandahåller vi mail-adresser och telefonnummer.
 • ”Slack-veckan” kan användas fram tom torsdag. Vi avser avsluta omgångarna på fredagen veckan innan en ny omgång.
 • Uteblir en match vinner det icke felande laget på WO, som då inrapporteras som ett vanligt resultat.
 • Vi vill ha deklarationskort tillgängliga för alla paren. Någon i paret tillser att så sker. Helst i PDF-format men även foton på ett vanligt handskrivet kort kan vi hantera. Skickas till Göran via mail.
 • Kom ihåg bridge är kul 🙂

Frågor:
Ted Böklin Ted.Boklin@outlook.com 0768 68 36 37
Göran Stigsson goeran.stigsson@gmail.com 0725 62 60 66


Serier

Vi har indelat spelet i serier med fyra lag i varje. Lagen möts i en enkel-serie. I nuläget spelar vi varannan torsdag klockan 18.30. Men går utmärkt att komma överens med motståndarlaget om annan tid.

När en omgång är avslutad sker flyttning mellan serierna enligt principen:
Serierna är rankade A,B,C.. Efter avslutat spel flyttas två lag upp och två lag ned: A<->B<->C, dvs det två bästa i A stannar kvar i Serie A,

Här finns Aktuella serier.

Regler:

 • Lottningen till en ny omgång läggs ut senast söndagen veckan innan omgången startar.
 • Matcherna spelas om 20 brickor
 • 10 brickor med respektive motståndarpar.
 • Omräkning av IMP differensen sker med VP20-tabellen till VP.
 • Utfall i VP styr rankingen.
 • Efter avslutad omgång flyttas de två bäst placerade upp en nivå. 3:an och fyran flyttas ned en nivå
 • Match som vinns på WO ger 68-0 i IMP och 20-0 i VP.
 • Beslut av vår tävlingskommitté gäller!

Inrapportering Coronaligan

När ni spelat klart en match i Corona-ligan rapporterar lagkaptenen i hemmalaget in resultatet här. Du får summera de två ronderna för hand.
Skulle ni inte acceptera resultatet från bortalaget får ni rapportera in avvikelsen här och förklara i kommentarsfältet varför ni protesterar.


Detaljerad information

Detaljerad information finns under menyn Dokument, klicka här


Coronaligan 35+

Med det intresse som BBO Skånes deltagande i Klöverkampen skapade för lagspel, och att vi vann, gjorde att vi kände oss manade att försöka arrangera en lokal uppföljning.
Charlotte har lagt ned ett jättejobb på att formera lag och hitta lagledare. Så då återstår bara att sätta igång under ordnade former. Nu är antalet anmälda lag 10. En första uppgift är att delegera ansvaret för lagen till respektive lagledare och då vi inte har för avsikt att rapportera tävlingarna till förbundet för beräkning av mästarpoäng blir rapporteringsbehovet minimerat; vi behöver egentligen under det pågående seriespelet bara veta vilka lag som möttes och vad resultatet blev för att kunna uppdatera serierna.

Den övergripande målsättningen är att skapa ett underhållande spel med viss spänning, men med humor och glatt humör i alla lägen – även om det skulle gå dåligt på en bricka.
Vi gör alla detta för att det ska vara kul – för alla!

Lite regler om 35+

• Vi skapar två serier med 4-5 lag i vardera där alla möter alla.
• Vi spelar varannan tisdag med start 23/2 mellan 18.30 och ca 21.00.
• Vinnarna i de två serierna möts i en final tisdagen efter avslutad omgång.
• 16 brickor per match utan ”sidbyte”. (Sidbyte på BBO innebär två olika tävlingar)
• 3 eller 4 spelare med runt 35 eller högre i hcp och en ”mentor” utan hcp-begränsning. Riktlinje: 4×35 = 140… (ex.vis 3×52 + 20 = 176…)
• Vi tillåter enbart enklare naturliga budgivningssystem (NS, MS eller 5533). I praktiken är ju dessa system likvärdiga så när som på val av öppningsbud i färg.
• Vi uppmanar till alertering så att denna ”kunskap” lärs ut, men ser mellan fingrarna om någon skulle glömma det. Förslagsvis lär vi ut att klicka på budet, alternativt att påminna med en glad kommentar i chatten till motståndarna, om det ändå glöms bort.
• Oenigheter löses i första hand av lagkaptenerna för respektive lag. Vi ställer upp som oberoende ”domare” om ni skickar in ett förklarande mail i ”dispyten”.

Deklarationskortet/budsystem

Målsättningen är att alla deltagare ska kunna delta med nuvarande kunskaper, utan att behöva plugga andra system. Vi utgår från att alla kan anpassa sig till detta. Skillnaderna mellan de tillåtna systemen är ju val av öppningsfärg när man inte har 5-kort eller längre färg.

Kommentarer och förklaringar:

I praktiskt spel är systemen mycket snarlika då det är så att öppning i högfärg i NS oftast är en femkorts färg medan i 5553 är det alltid en femkorts färg. När det gäller öppning i lågfärg gäller att i NS är det alltid en fyrkortsfärg medan i 5533 oftast är en 4-korts färg. Detta avviker lite för MS då man föredrar öppning i högfärg med fyra kort i en sådan. Övriga bud i systemen har sedan i princip samma innebörd. Dvs använder du den kunskap du har kommer du långt i din förståelse av motståndarnas bud.

Alertering. Finns för att göra motståndarna uppmärksamma på att ett bud är ”onaturligt”, dvs annorlunda än de kanske förväntar sig. Att slarva med att alertera anses vara oetiskt, så av etiska skäl är det bra om du börjar tillämpa det i ditt spel, även om du själv tycker alla bud är självklara. Med onaturligt bud avses ett bud du bjuder en färg och det inte garanterar att du har fyra kort i den, det kan även avse avvikande styrka än gängse norm. Här på BBO gäller att bud skall alerteras på alla nivåer, dvs även över 3-nivån.

Här är listan att memorera till en början: Öppningsbud: 1kl/ 1ru om du spelar 5533, 2kl alla system Stayman: 2kl efter 1NT, 2ru från NT-öppnaren, 2NT från NT-öppnaren (om det betyder båda) Överföring: 2ru, 2hj, 2sp från SH vid 1NT, NT-öppnarens svar 2hj och 2sp. (Är ett frivilligt tillägg) Stenberg: SH bjuder 2NT. Naturliga svar på 2NT behöver inte alerteras om sidofärger du bjuder är 4k.
Blackwood: Essfrågan 4NT, liksom alla svaren alerterar vi här på BBO (men oftast inte på klubben).
Listan är en bra start, men inte komplett. Är du osäker är det aldrig fel att alertera för mycket, åtminstone inte på BBO – då partnern ju inte ser dina alerteringar.

Övrigt. Det är tillåtet att avvika från deklarationskortet, vilket vi absolut inte rekommenderar! Du må lura fi om partnern blir lika lurad är regeln. Att göra smärre avvikelse på poänggränsser är tillåtet om du anser din hp är bra eller dåliga. Du får också hänvisa till fördelningspoäng etc i detta fall.

Organisation

Ansvaret för att lagen är inloggade på BBO vid rätt tidpunkt ligger på lagkaptenerna liksom att i god tid meddela om spel inte kan ske på ordinarie tid till motståndarnas lagkapten. Det åligger felande part att i så fall hitta ny speltid att spelas i god tid före nästa omgång.
Vi meddelar lagkaptenerna och sedan är det respektive lagkaptens uppgift att informera vidare i laget. För övergripande information kommer vi att använda bloggen som ”anslags-tavla”. Vi kommer att undvika massutskick av mail då det ofta är bekymmersamt och då vi riskerar att våra mailkonton blir avstängda som ”spam-konton”. Vi rekommenderar att deltagarna prenumererar på vår blogg, vilket innebär att man får ett mail när det dyker upp ny information där.


Serier

Det blir fem lag i varje serie där alla möter alla. Blindmatchen med udda lag löser vi genom att man ”lånar motståndare” från den andra serien så alla får spela varje omgång. Intjänade VP i den matchen tillförs laget i den egna serien. Vi avsluta med final omgång där 1-1,2-2 osv. Med Excel är allt möjligt.

Spel varannan tisdag med möjlighet till släpmatch nästkommande vecka är nog bästa lösningen vid förhinder, tisdagarna bör ju vara reserverade.

Med en hängmatch direkt, STOG hade problem att med kort varsel att spela nu på tisdag så de möter TeamHaPe nästa vecka i stället.


Rapportering av resultat

Vi har ett enkelt Excel-baserat system, som vi använder för att göra beräkningen av serierna i. Göran har lovat att uppdatera Excel-arken och vi tänkte att lagkaptenen för hemmalaget mailar in resultatet till Göran, goeran.stigsson@gmail.com, med kopia till motståndarlagets kapten.


Detaljerad information

Detaljerad information finns under menyn Dokument, klicka här


Åskådare

Våra matcher går att följa som åskådare, ”bakspelare”. Det gör du som visas på sidan ”Allt om spel på BBO”, men med den skillnaden att du söker dig in via menyn Tävling – Lagmatcher på BBO. Välkommen!


Fixa Lag

Vi eftersträvar ett jämt antal lag så det inte blir någon blindrond för något lag någon vecka. Helst vill vi ha en jämn multipel av 4, då vi tänkte organisera spelet i serier med fyra lag i varje. Vi tänkte köra en omgång i månaden, dvs tre spelveckor och en reserv-vecka.
Det finns dock alltid plats för fler lag även om det kan hända att just ni hamnar på väntelistan. Då vi kör månadsomgångar ges nya möjligheter nästkommande månad. Nedan redovisas några idéer om hjälp man kan få via datorn, då man i nuläget inte kan gå ut på stan och “ragga”.
Det finns många ligor som är stoppade på grund av Corona, Lundaligan och Skåneserien, där det är lite mer struligt att hitta spelarna. Kanske du hittar någon där som är spelsugen och kan vara aktuell.
Ett annat spår kan vara att titta igenom alla de som anmält sig till våra par-tävlingar, deras namn finns i denna lista. Med hjälp av midnr kan du hitta kontaktinformationen på BIT.

Sen kanske du känner någon av alla de som känner tveksamhet att spela på nätet. Det är inte så svårt att ta steget när “spel-suget” börjar dyka upp. Det har ökat motivationen hos många, att åtminstone försöka har jag märkt. Börja med att hjälpa personen med att lägga upp en identitet på BBO. Sen bjuder du in till spel och att ni har kontakt via era mobiler så du kan guida de första “svåra” stegen. Det är nog inte fel att ha skumläst sidorna 8-11 i Förbundets generella guide innan. Börja med att via “Lättsamt”/”Jag har en partner” sätta er ned vid ett bord och börja spela samtidigt som du hjälper din vän via mobilen ( Ja, jag vet det är “fusk”!) Skulle ni hamna med motspelare som har dåligt tålamod så kommer de att lämna bordet. Det kommer då in någon annan eller så dyker det upp en s.k. “robot”. Tyvärr finns det surdegar, som ibland skriver något syrligt i chat-rutan på engelska – ignorera det! Förbered din “nykomling” på att detta kan hända, sånt är livet på BBO, men inte hos 3clubsbbo! 

Lycka till med din lag-rekrytering! När den är klart samlar du ihop era BBO-Id och anmäler här nedanför. Om någon av er inte finnas med på vår lista “BBO-Skåne”, så ska de som saknas anmälas här. Datorer är lite byråkratiska!


Intresseanmälan

Fyll i de uppgifter som du känner till och klicka på ”Skicka”. Vet du inte allt nu kan du komplettera senare! Ange om det gäller Coronaligan eller Coronaligan35+ i kommentarerna.

OBS! Ni måste ange era BBO-idn nedan, då dessa krävs för att sätta upp lagtävlingar på BBO!
Sen vill vi gärna att ni ber era lagmedlemmar anmäla sina BBO-id:s – annars fungerar inte vår administration. Det gör ni här!

Vingklippta? Fyll i ?? på Par 2, så hjälper vi er få ihop ett lag!