Har man nytta av kungsfråga?

På bricka 7 sitter jag (S) med väldigt fina kort.

4 klöver från partnern var glädjande. Det visar klöverkontroll så där har vi ingen förlorare. 4sp från N var också glädjande eftersom frånvaron av hjärterkontroll antyder att vi kan ha anpassning i hjärter också. Han har ju inte singelton.

5kl som svar på essfrågan betyder i det här fallet att partnern har två ess, ingen trumfdam (den har ju jag) och inte dubbla kontroller i klöver. Det visste jag också för jag har ju kungen. Men det är otroligt hur mycket information man kan få in i ett budsystem.

Men nu kommer vi till den stora frågan. Har partnern ruter kung? Vi saknar ess eller kung i spader, så det finns inte utrymme för två potentiella förlorare i ruter. Skall man chansa? Som tur är fanns det en möjlighet att ta reda på det. 5ru frågar efter kungen. Svaret 5NT säger att han har den. Jag kan nu bjuda 6sp med väldigt liten risk. Hade han inte haft den så hade svaret blivit 5sp och då hade vi stannat där. Så kungsfråga är inte bara för att hitta storslammar.

Spelföringen? Det är inte min starka sida. Ett lite olyckligt utspel och singel spader kung gjorde det tillräckligt enkelt även för mig att ta alla sticken. Det var ju ofarligt att maska ut ru J.

/Alve