Går det att bjuda mer?

Bricka 6 4/6

Min fru och jag använder oss av Modern Standard i enklaste utförande.
Fördelen med det är att vi ganska sällan missförstår varandra; nackdelen
är att vi inte alltid kommer till bästa möjliga bud. Ett exempel är den
här brickan från matchen ikväll 4/6. Ö, min fru, öppnar med bästa
lågfärg 1 kl. När budet kommer till mig efter 1 hj/2 ru klämmer jag i
med 4 hj. Efter utspelet hj Q slipper jag som spelförare att undra hur
hjärtern sitter och slipper därmed göra något misstag med maskning. Och
sedan är det lätt att spela hem 4 hj + 3. Det gav 75%, flera hade bjudit
och spelat likadant.

När man spelat hem en objuden slam undrar man ju alltid om det hade gått
att bjuda den på ett säkert sätt. Vad säger ni som är mer förfarna och
har mer exakta budsystem om det på den här brickan?

För övrigt var det trevligt att spela på Bridgehuset ikväll, utmärkt
värdskap, och tack till Anders som var TL!

/Peter

5 kommentarer

 1. Ett bra knep är att spela med 4:e färg som krav till utgång. I den aktuella situationen så kan du t.ex bjuda 2 spader i stället för 4 hjärter (4:e färg). Efter något svar så bjuder man 3 hjärter nästa gång som då är krav till minst 3nt eller 4 hjärter.

  1. Ska man bjuda mer? Med 28hp och 8 trumf lyckas ett slamförsök 1 gång av 3, dvs rakt av räknat. I denna giv sitter trumfen 7-1 och dessutom sitter hela styrkan nästa i E och K. Kan man få reda på det i budgivningen kan ett slamförsök säkert vara värt det, dvs chansen att lyckas är över 50%. Sen är det partävling så orsaken att söka slam är oftast mot oddsen även med 50% chans. Titta på bricka 2 och 16 där ett ensamt par försökt hitta en slam och fick en nolla. Dvs de försökte nå 100% medan det fanns säkra 60% att hämta genom att stanna i utgång.
   I lagspel är kalkylen helt annorlunda dock!
   Mer finns att läsa för den siffer-glade:
   http://blog.bridgefacts.org/budgivining/hur-hogt-ska-du-bjuda-med-8-i-hogfarg/
   /Rickard

 2. Med den inledningen har hustrun visat 16 HP 5+ klöver och 4+ ruter. Nu har hon ”bara” 15 HP men hon har en fördelning som kompenserar det. När du ser ca 28 HP bör du absolut bli slamintresserad med din fördelning.
  Anders Wirgren och Mike Lawrence lanserade i början på 2000-talet begreppen ”working points” (WP) och ”short suit total” SST. Att bedöma hur många verksamma poäng man har är inte alltid så lätt. Du kan se att dina honnörer är verksamma möjligen med undantag av hjJ. Det är uppenbart svårare att uppskatta hur verksamma partnerns honnörer är. Men med ca 28 HP har man väldigt sällan mindre än 26WP tillsammans. SST är det totala antalet kort i de två kortaste färgerna som paret har. Det här är då ett verktyg att uppskatta sin stickpotential. Med 20WP +/- 1 har man potential att ta 12-SST stick. För varje 3 WP mer eller mindre ökar/minskar potentialen med ett stick. I ditt fall kan du alltså räkna med ca 26WP och SST=3, vilket ger en potential på 12 stick. Det är helt klart värt ett försök att undersöka om det kan finnas någon slam.
  Hur skall man hitta dit? Du kan inte bjuda 4ru som kontrollbud utan att partnern tror att det är stöd i färgen, så jag hade låtsas att ru är den överenskomna trumfen och bjudit 4NT med en gång. Nu får du reda på 3 äss. Och när du vet att partnern har ässen i kl och ru och dessutom ruK är det lätt att bjuda 6hj.
  En annan sak. Om ni verkligen hade spelat Modern Standard hade inledningen på budsekvensen sett helt annorlunda ut. 1ru(1)-2hj(2)-3kl(3)-3hj(4)
  (1) I MS öppnar man med den högsta av två femkortsfärger
  (2) MS använder hoppande borttag. 2hj visar egen öppningshand och minst 6-korts färg med minst tre honnörer. Det är dessutom ett utgångskrav
  (3) Ledsen partner. Jag har noll eller en hjärter
  (4) Spelar ingen roll. Min hjärter är självspelande
  Nu borde hustrun, som ju har tillägg och en kort spader vara slamintresserad istället.

 3. Hej,

  både Peter med fru och vi lärde oss Modern Standard i Lomma för knappt 20 år sedan. Torsten Åkermans version baserad på Trappan.

  Enligt denna behöver inte 1 Kl – 1 Hj – 2 Ru betyda 16 hos ÖH. Det skall vara en OK budgivning även med minimum hos ÖH.
  Dessutom angavs 1 Kl – 2 Hj betyda 17 Hp, men inte krav på mer än 4 Hj. 1 Kl – 1 Hj skulle tolkas som 6-16 Hp och fyra Hj.

  Då blir det lite annorlunda överväganden för att hitta slammen…
  Detta är nog inte är enligt Mats Nilslands Modern Standard, från 1978, men det är den vi lärde oss en gång, och som vi fick lära oss var Modern Standard.
  Däremot håller jag med om att ÖH borde börjat med 1 Ru, bästa lågfärg gällde vid 2 fyrkortsfärger, men vid 2 femkorts skulle man välja den högsta.

  Lennart

  1. Ja, Lennart, det vi lärde oss då har jag förstått nu att det bara skrapade på ytan av MS. Jag skaffade för en tid sedan ”Budnyckel Modern Standard” från Svenska Bridgeförlaget, en komprimerad sammanställning. Den är säkert jättebra, men mitt minne är inte konstruerat för en sådan kunskapsmassa…..
   /Peter

Kommentarer är stängda.