Fortsättning – Går det att bjuda

Tack för kommentarer!

Intressant med tre helt olika infallsvinklar på problemet, en mer
praktisk, en baserad på sannolikhetskalkyl och en bridgeteoretisk. Här
finns mycket att studera om man vill utveckla sitt spel.

Slutsatsen är väl att det är möjligt att bjuda 6 hj med sannolikhet att
det skall gå hem. Men som man kan se från ett annat bord som bjöd 6 hj
är det inte en given sak.

Och så inser jag att Modern Standard inte är så enkelt…..

/Peter