Dagens bricka 2021

Orkar ni mer fler pekpinnar?

Den här brickan är bricka 4 från tävlingen den 20 oktober.

Sex par spelade 4 spader. Två fick ett övertrick, men för det behövs en
del hjälp. Tre gick back, och här är den sjätte.

Öppningsbudet 1NT visar i det här fallet 12 – 15 HP, 2kl är
högfärgsfråga, och 2sp visar exakt fyra spader. 3ru från syd är troligen
utspelsvisande.

Nord spelade ut ruter tre till hacka och nia. Jag hade hjälp av syds
ruterbud, men även utan det är det väl troligt att syd har KQJ kvar.
Vilken kombination skall nord ha dragit från när syd inte lägger en
honnör? Så det troliga är att trean är singelton. Nian måste stickas med
esset för att inte nord skall få en stöld.

Nu ser det inte bra ut. Spegelfördelning och tre ruterförlorare på
vardera handen. En säker klöverförlorare och spader Q borta. För att man
skall kunna gå hem måste två kort sitta rätt. Spader Q måste sitta
andra, så efter att ha tagit första sticket med ruter A, är det bara att
spela spader till A och K, och när damen faller så spelar man en tredje
till knekten, för att rensa färgen.

Det andra kortet som måste sitta rätt är klöver kung hos nord. Varför
det? Jo, nu kan man utnyttja sin spegelfördelning genom att ta sina tre
hjärterstick, spela klöver A och klöver mot damen. När nord sticker med
kungen måste hon spela klöver eller hjärter mot dubbelrenons. Man kan
saka en ruter på den ena handen och stjäla på den andra. På så sätt har
man trollat bort en ruterförlorare.

Tilläggas bör att om nord mot förmodan skulle ha någon ruterhonnör kvar
kommer de bara få två ruterspel, så det går bra ändå.

Alve

Alves Bridgenöt 5 del 2

I förra sitsen skrev jag att K-J ofta är ett problem. Kan det vara det här?

Räkna honnörspoängen. Du har 25. För att öppna kan du sätta 12 av de 15
återstående hos öst. Öst har alltså klöver ess och minst ett av hjärter
kung och klöver dam.

Du har två troliga förlorare i klöver och två i ruter. Du får inte
förlora någon hjärter till kungen. En ruter kan du saka på en hjärterhonnör.

Så här ser hela given ut.

Stick ruterutspelet med esset, och ta ut hjärter ess. Vi var överens om
att kungen troligen sitter hos öst så en vanlig mask spricker ändå.
Spela därefter hjärter dam. Om öst sticker så stjäl du, och kan sedan
saka en ruterförlorare på knekten. Om öst kryper så sakar du en
ruterförlorare, och är normalt sett hemma. Men om väst skulle sitta på
hjärter kung, så får du ta dig ut på bordet två gånger i trumf för att
spela igenom västs klöver, så du får för både kung och knekt. Väst kan
ju inte ha både hjärter kung och klöver dam.

Hjärterbehandlingen i detta exempel kallas trumfmask. Det är ett
spelsätt, där du maskar i en färg, utanför trumffärgen, när du saknar
kort i den och istället hotar att stjäla med en trumf.

Du måste ha ett eller flera kort som godspelas, om motståndaren sticker
och du måste stjäla.

Du kan med trumfmasken ofta välja, om du vill maska på ena eller andra
hållet. Ditt val beror på var du tror att nyckelkortet sitter, eller
vilken motståndare som är ofarlig att släppa in.

Alve

Alves Bridgenöt 5

Här har vi en annan teknik som man kan ha nytta av då och då.

Du spelar 4 spader efter att Öst, som är giv, öppnat med 1 ruter.

Väst spelar ut ruter 5.

Du sticker med esset och rensar trumfen med ess och kung.

Vad nu? Hur ser fortsättningen på spelplanen ut?

Alve

Alves Bridgenöt 4,2

Hela given ser ni här.

Som vi konstaterade i del 1 måste spaderdamen måste, och det gör den också.

Den som gör en spelplan som går ut på att spela på den 50-procentiga
chansen att klöver A sitter hos väst kommer att gå bet. (Annars hade det
inte varit någon nöt.) Efter klöver till K och A, maskas klJ ut för tre
klöver- och ett hjärterstick till försvaret.

Men det behövs inte. När trumfdamen faller finns en 100-procentig hemgång.

”Bath coup” i första sticket? Nej, det är nödvändigt att sticka med esset.

Sedan drar man ess och kung i spader och konstaterar att försvaret inte
har fler.

Ruter dam och ruter till ess och kung. Vad skall du saka på ruter kung?
*Hjärter 5*.

När du nu spelar hj till knekten sitter väst i en hopplös sits. Han
(loosers är han inte hen) kan släppa hjärter knekt som då är ditt tionde
stick. Om han sticker måste han antingen spela ett rött kort mot
dubbelrenons, och då sakar du en klöver på bordet och stjäl på handen,
eller så måste han ge dig ett stick i klöver. Nu ser du anledningen till
att du måste ta första sticket. Om du inte gör det, har du inget
inpetningskort.

Hemgång.

Inte så lätt, men given har förhoppningsvis öppnat för nya erfarenheter.

För den som inte är så erfaren.

Tekniken, som användes kallas ”elimination med inpetning”. Man tvingar
försvaret att ge en favör.

Kung på en hand och knekt på den andra är en mardrömskombination. Om du
själv spelar färgen kan det gå riktigt illa, som i exemplet här. Men om
man kan förmå motståndarna att spela färgen så har man alltid minst ett
stick. Man behöver så lite som Kx mot Jxx eller Jx mot Kxx. Det enda man
behöver göra är att lägga lågt i andra hand. Jag vet att det känns fel
att lägga lågt från Kx. Damen tar sticket och sedan kommer esset att
fälla kungen. Ja, men nu är knekten stor.

Bath coup är en teknik där man med AJx duckar första sticket om det är
utspelat från KQ(x). Utspelaren kan då inte fortsätta i färgen utan att
ge spelföraren två stick. På det sättet kan spelföraren tvinga fram ett
skifte i en ny färg.

Alve

Alves Bridgenöt 4

Hej

Här kommer något som kräver lite eftertanke, men som du nog klarar av.

Du spelar 4 spader som syd efter att ha öppnat med 1NT. MTV spelar ut
hjärter K, och när din partner lagt upp sina kort ser du ovanstående.

Hur måste det sitta och hur skall du spela?

Det finns alltid en förlorare i hjärter och minst två i klöver om man
inte är försiktig. Så spader Q måste falla när du toppar trumfen.
Sannolikheten för det är ca 52%.

Gör nu en spelplan.

Jag vet inte om det jag håller på med här är av intresse för läsarna av
Coronasäker bridge. Så om du läst och tycker det är kul, skicka en
kommentar att du gjort en bra spelplan. Du behöver inte tala om
lösningen. Andra kanske vill fundera längre. Om ett par dagar kommer jag
att skriva min lösning, och då är du välkommen med din, som antagligen
är bättre.

Alve

Alves Bridgenöt 3

På tal om slimma chanser. Den här given har en mikroskopisk chans, som
ändå är ganska god.

Kontraktet är 3NT, med syd som spelförare. Du kan ta fem stick i
högfärgerna och behöver fyra stick till. Tre finns i ruter, men när du
godspelar dem försvinner ditt sista hjärterhåll, och när du sedan måste
ge dig på klöver kommer motståndarna in och tar straffen i hjärter.

Given är en klassiker och spelades i ett EM. Syd var Jan Wohlin och
motståndarna var Reese och Shapiro.

Vad spelade Wohlin? Tänk efter noga innan du läser vidare. När du nu
ändå sneglat på den feta texten  längre ner, så fundera istället på varför.

.

.

.

*Klöver Kung*!!!

Den mikroskopiska chansen är att hitta damen singel hos öst. Om väst
sticker och damen faller kan man sedan maska ut ut västs kvarvarande
T86. Men vilken väst sticker kungen när syd uppenbarligen är ute efter
att godspela klöverfärgen på bordet med något som KQx? Reese gjorde det
inte, så nu var det nionde sticket klart och rutern kunde godspelas.

Alve

Alves bridgenöt 2

Har ni hittat spelföringsproblemen på BBO? Det är problem av varierande
slag, men det gäller att spela rätt. Datorn har inga problem med att
skifta plats på ett nyckelkort från öst till väst om det stjälper din
spelföring. Du hittar det genom att gå först till *Övning* och sedan
till *Bridge Master*

Här är ett exempel.

Du spelar 6 spader, och det gäller att bara förlora ett spaderstick.
Sitter spadern 3-2 är det enkelt, så räkna med 4-1, fast det är inte säkert.

Fundera nu. Spelar du 8:an och låter den löpa sitter 10:an hos öst.
Försöker du sedan maska ut damen hos väst så startade öst med Q-T.

Men det finns ett säkerhetsspel om trumfen inte sitter sämre än 4-1. Det
skall du hitta. Stanna nu tills du har lösningen.

Stick utspelet på handen, och spela sp K. När båda bekänner lågt, spelar
du sp 8. Om väst lägger lågt låter du den löpa. Kan Öst sticka satt
trumfen 3-2 och du kan dra ut den sista. Om öst inte kan bekänna så får
väst bara ett stick på sin QT.

Om väst inte bekänner andra trumfronden, så sticker du med esset. Nu har
du J8 efter QT, och behöver inte tappa mer än ett stick.

Lätt som en plätt! Eller???

Träna på.

Alve

Alves bridgenöt

Det där med vinnarbrickan dog sotdöden. Men om någon är intresserad av ett problem som inte är enkelt, så kommer ett här.

För några veckor sedan satt jag som åskådare på syds plats i en av våra BBO-tävlingar, när väst spelade 6NT. Min partner spelade ut ruter 2 och spelföraren kunde se följande:

Väst                           Öst

sp K8542                A7

hj AK                        Q53

ru A85                    KQJT76

AQ3                        J6

12 toppstick. Vad är det för svårt med det? Det är partävling och det trettonde sticket är värt många poäng. Sitter kl K hos syd är det enkelt att bara slå masken.

Den utspelade ruter tvåan gick till A, varefter följde hj A och K där alla bekände. I fjärde sticket spelade väst en liten ruter mot bordet, och nord sakade klöver 2. Otur. Nord har kl K. Men det trettonde sticket finns där, så frågan är hur det skall sitta och hur man skall spela för att få det.

Ingen spelförare knäckte den här nöten vid bordet.

Fortsättning följer……

Jag lägger in lösningen i morgon om ingen annan hinner före.

Alve