Alves bridgenöt

Det där med vinnarbrickan dog sotdöden. Men om någon är intresserad av ett problem som inte är enkelt, så kommer ett här.

För några veckor sedan satt jag som åskådare på syds plats i en av våra BBO-tävlingar, när väst spelade 6NT. Min partner spelade ut ruter 2 och spelföraren kunde se följande:

Väst                           Öst

sp K8542                A7

hj AK                        Q53

ru A85                    KQJT76

AQ3                        J6

12 toppstick. Vad är det för svårt med det? Det är partävling och det trettonde sticket är värt många poäng. Sitter kl K hos syd är det enkelt att bara slå masken.

Den utspelade ruter tvåan gick till A, varefter följde hj A och K där alla bekände. I fjärde sticket spelade väst en liten ruter mot bordet, och nord sakade klöver 2. Otur. Nord har kl K. Men det trettonde sticket finns där, så frågan är hur det skall sitta och hur man skall spela för att få det.

Ingen spelförare knäckte den här nöten vid bordet.

Fortsättning följer……

Jag lägger in lösningen i morgon om ingen annan hinner före.

Alve

4 kommentarer

 1. Är det inte väl naivt att tro att man kan få sista sticket på sp 8?
  När vi nu vet att kl K sitter hos Nord, så kan man få sp 8 stor om Syd har maximalt två spader. (När spelet förekom hade syd spJ singel) Nord måste hålla både spader och klöver kung och blir skvisad när spelföraren tar ut de röda sticken. Men det finns ett problem till. Spaderhotet sitter före Nord, så klöverhotet måste sitta efter. KlQ på handen måste bort. Då blir bordets J hotet istället.
  Så här gör vi. Spela kl 6 till Esset i stick 5. Spela handens sista ruter tillbaka till bordet. På de tre kvarvarande rutersticken sakar vi kl Q och 3 och en spader. När vi sedan spela hjQ är läget följande:
  Nord
  sp QJ9
  kl K

  Väst Öst
  sp K854 sp A7
  hj Q
  kl J
  Syd
  sp J
  hj JT9
  Syds kort är ointressanta. Nord, som måste saka antingen klK eller sitt spaderhåll behåller säkert klK och då spelar vi spA och sp till K, som fäller nords Q. Sp8 tar sista stick.
  Enkelt? Nej, vem försöker godspela en 8:a utan att ge bort något stick, när man saknar 9TJ och Q?
  Inte jag. Men jag var ju åskådare på syds plats.

 2. Dra inte slutsatsen att klK sitter hos mig om jag är N! Jag hade glatt sakat kl2 för att avskräcka spelföraren för masken om min partner skulle råka ha kungen. Risken att lura partnern är ju minimal i slamkontrakt… 🙂 Har jag kungen själv sakar jag naturligtvis en hög hacka…
  Dvs lita aldrig på mina markeringar när jag spelar motspel i slam! Ta det som ett tips…
  /Rickard

 3. Sant, men det mesta talar för att markeringen är äkta. För det första kan nord inte se att spelföraren har ess och dam. Partnern kan ju ha någon av dem. För det andra så behöver nord också en klövervända om partnern skulle komma in. Det är troligen det enda, som kan ge straffen.
  Jag kollade alla som hade spelat 6NT, och samtliga nord hade högmarkerat i klöver. Några hade först lågmarkerat andra färger, men det första klöversaket var tvåan.

 4. Tillägg.
  Hade kontraktet varit storslam så hade risken för en falskmarkring varit mycket större.

Kommentarer är stängda.