Alves Bridgenöt 4,2

Hela given ser ni här.

Som vi konstaterade i del 1 måste spaderdamen måste, och det gör den också.

Den som gör en spelplan som går ut på att spela på den 50-procentiga
chansen att klöver A sitter hos väst kommer att gå bet. (Annars hade det
inte varit någon nöt.) Efter klöver till K och A, maskas klJ ut för tre
klöver- och ett hjärterstick till försvaret.

Men det behövs inte. När trumfdamen faller finns en 100-procentig hemgång.

”Bath coup” i första sticket? Nej, det är nödvändigt att sticka med esset.

Sedan drar man ess och kung i spader och konstaterar att försvaret inte
har fler.

Ruter dam och ruter till ess och kung. Vad skall du saka på ruter kung?
*Hjärter 5*.

När du nu spelar hj till knekten sitter väst i en hopplös sits. Han
(loosers är han inte hen) kan släppa hjärter knekt som då är ditt tionde
stick. Om han sticker måste han antingen spela ett rött kort mot
dubbelrenons, och då sakar du en klöver på bordet och stjäl på handen,
eller så måste han ge dig ett stick i klöver. Nu ser du anledningen till
att du måste ta första sticket. Om du inte gör det, har du inget
inpetningskort.

Hemgång.

Inte så lätt, men given har förhoppningsvis öppnat för nya erfarenheter.

För den som inte är så erfaren.

Tekniken, som användes kallas ”elimination med inpetning”. Man tvingar
försvaret att ge en favör.

Kung på en hand och knekt på den andra är en mardrömskombination. Om du
själv spelar färgen kan det gå riktigt illa, som i exemplet här. Men om
man kan förmå motståndarna att spela färgen så har man alltid minst ett
stick. Man behöver så lite som Kx mot Jxx eller Jx mot Kxx. Det enda man
behöver göra är att lägga lågt i andra hand. Jag vet att det känns fel
att lägga lågt från Kx. Damen tar sticket och sedan kommer esset att
fälla kungen. Ja, men nu är knekten stor.

Bath coup är en teknik där man med AJx duckar första sticket om det är
utspelat från KQ(x). Utspelaren kan då inte fortsätta i färgen utan att
ge spelföraren två stick. På det sättet kan spelföraren tvinga fram ett
skifte i en ny färg.

Alve