Alves Bridgenöt 3

På tal om slimma chanser. Den här given har en mikroskopisk chans, som
ändå är ganska god.

Kontraktet är 3NT, med syd som spelförare. Du kan ta fem stick i
högfärgerna och behöver fyra stick till. Tre finns i ruter, men när du
godspelar dem försvinner ditt sista hjärterhåll, och när du sedan måste
ge dig på klöver kommer motståndarna in och tar straffen i hjärter.

Given är en klassiker och spelades i ett EM. Syd var Jan Wohlin och
motståndarna var Reese och Shapiro.

Vad spelade Wohlin? Tänk efter noga innan du läser vidare. När du nu
ändå sneglat på den feta texten  längre ner, så fundera istället på varför.

.

.

.

*Klöver Kung*!!!

Den mikroskopiska chansen är att hitta damen singel hos öst. Om väst
sticker och damen faller kan man sedan maska ut ut västs kvarvarande
T86. Men vilken väst sticker kungen när syd uppenbarligen är ute efter
att godspela klöverfärgen på bordet med något som KQx? Reese gjorde det
inte, så nu var det nionde sticket klart och rutern kunde godspelas.

Alve