Novisen undrar

Igår spelade jag för första gången i mitt bridgeliv en större tävling på
silvernivå. Min partner och jag, som råkar uppfylla kravet Mixed spelade
tillsammans med 105 andra par Sommarsilver 1 för mixed på
Bridgeförbundets Onlinefestival.

Intressant spel med många svåra och sneda brickor mot duktiga
motspelare, men resultatet kan vi prata om en annan gång.

På bricka 6 uppstod en, i efterhand sett, konstig budgivning. Jag sitter
Syd och öppnar med 1 klöver (bästa lågfärg, ingen 5korts hf, vilket
alerterades). Väst passar, och slutbudet blir 2 hjärter dubblat av Väst.
Så novisens fråga är: varför passar Väst i första budvarvet? Det är
naturligtvis tillåtet, men vad är hens avsikt?

Vad säger ni, mer erfarna spelare?

Peter Aspe

Alves bridgenöt 2

Har ni hittat spelföringsproblemen på BBO? Det är problem av varierande
slag, men det gäller att spela rätt. Datorn har inga problem med att
skifta plats på ett nyckelkort från öst till väst om det stjälper din
spelföring. Du hittar det genom att gå först till *Övning* och sedan
till *Bridge Master*

Här är ett exempel.

Du spelar 6 spader, och det gäller att bara förlora ett spaderstick.
Sitter spadern 3-2 är det enkelt, så räkna med 4-1, fast det är inte säkert.

Fundera nu. Spelar du 8:an och låter den löpa sitter 10:an hos öst.
Försöker du sedan maska ut damen hos väst så startade öst med Q-T.

Men det finns ett säkerhetsspel om trumfen inte sitter sämre än 4-1. Det
skall du hitta. Stanna nu tills du har lösningen.

Stick utspelet på handen, och spela sp K. När båda bekänner lågt, spelar
du sp 8. Om väst lägger lågt låter du den löpa. Kan Öst sticka satt
trumfen 3-2 och du kan dra ut den sista. Om öst inte kan bekänna så får
väst bara ett stick på sin QT.

Om väst inte bekänner andra trumfronden, så sticker du med esset. Nu har
du J8 efter QT, och behöver inte tappa mer än ett stick.

Lätt som en plätt! Eller???

Träna på.

Alve

Alves bridgenöt

Det där med vinnarbrickan dog sotdöden. Men om någon är intresserad av ett problem som inte är enkelt, så kommer ett här.

För några veckor sedan satt jag som åskådare på syds plats i en av våra BBO-tävlingar, när väst spelade 6NT. Min partner spelade ut ruter 2 och spelföraren kunde se följande:

Väst                           Öst

sp K8542                A7

hj AK                        Q53

ru A85                    KQJT76

AQ3                        J6

12 toppstick. Vad är det för svårt med det? Det är partävling och det trettonde sticket är värt många poäng. Sitter kl K hos syd är det enkelt att bara slå masken.

Den utspelade ruter tvåan gick till A, varefter följde hj A och K där alla bekände. I fjärde sticket spelade väst en liten ruter mot bordet, och nord sakade klöver 2. Otur. Nord har kl K. Men det trettonde sticket finns där, så frågan är hur det skall sitta och hur man skall spela för att få det.

Ingen spelförare knäckte den här nöten vid bordet.

Fortsättning följer……

Jag lägger in lösningen i morgon om ingen annan hinner före.

Alve

Mer om MHcp

Är det viktigt med rättvisa i en bridgetävling? Inget annat i livet är ju rättvist…

2013 diskuterades ämnet mycket i Bjärred. Ett antal äldre par önskade vara sittepar med ålderns rätt. Problemet var att många av dessa par var duktiga bridgespelare… Man behöver ju inte vara professor i statistik för att begripa att det då blev en stor fördel att vara sittepar, så listan blev lång…
Med traditionell lottning av lediga parnummer var det 2-3% skillnad om man råkade få ett parnummer som innebar att man fick sitta jämfört med att man rörde på sig. Vanlig lottning dög helt enkelt inte för att få rättvisa tävlingar, något måste göras… Vi uppfann då ett nytt begrepp MHcp, dvs medelvärdet på hcp för de spelare man mötte. De flesta tävlingar avgörs med hcp i Bjärred, som på de flesta andra platser, för att bredda intresset för spelet. Förbundet har bestämt att hcp-resultat är baserade på THcp, dvs medelvärdet på hcp för alla som deltar i tävlingen. Dvs för att uppnå rättvisa krävs att MHcp för alla deltagande par ligger så nära THcp som det över huvud taget är möjligt. Med rättvis lottning jämnar ju olikheter ut sig och är ett mindre problem än det vi upplevde.

Då vi alltid krävt föranmälning i Bjärred på torsdagar, blev vår lösning med hjälp av Rolf Borgs program (Placera) att dela ut parnummer där vi i förväg räknat ut att avvikelsen mellan THcp och värst drabbat par med avseende på MHcp blev minimal. Hade förbundets algoritm för beräkning av Hcp-resultat varit marginellt bättre dvs baserat på MHcp hade vi ju undsluppit detta bekymmer…

Då vi på BBO varken styr eller ens vet om hur lottningen sker tyckte jag det kunde vara intressant att studera hur MHcp fördelar sig vid spel på BBO. Detta för att belysa om vi har ”rättvisa tävlingar” eller ej. Spel enligt Gröna hissen är ju per definition orättvist i denna mening, då man ju hela tiden lottas efter hur det gått. Dvs skicklig spelare missgynnas och vice versa. De flesta tävlingar vi arrangerar har varit med flyttschema Mitchell, vilket i anglosaxisk tappning innebär att man egentligen spelar två tävlingar då inga väderstrecksbyten genomförs. Man får helt enkelt en tävling för NS-par och en för ÖV-par. I torsdag genomfördes vår första tävling med flyttschema enligt Howell, som inte har denna egenskap.

Den tidigare så kallade preliminära resultat som lagrats i Excel per dag kommer i fortsättningen att ersättas av Resultat där vi veckovis redovisar resultaten översiktligt och med de nya kolumnerna: MHcp, MPct och Mrank:

MHcp – hcp för de man mötte, MPct Hcp-resultat beräknat i förhållande till motstånd.

Vi ser att de som blev 6:a i Hcp-ranken ”egentligen” borde varit 2:or då de mötte ett motstånd med 27,3 i hcp mot snittet som var 30,85, vi ser att det motsvarar 1,8% på resultatet 57,9 -> 59,7.Vi ser att de som blev 7:a med 57,4% med ett motstånd på 35,5 få ett hcp-resultat som då blir 55,1% och en 10:e plats i stället. Översikt över veckans tävlingar ger följande tablå:

Vi ser att gapet mellan lägsta och högsta MHcp är mellan 7 – 9,2 där naturligtvis antalet deltagare påverkar storleken. Ju fler deltagre desto större chans att någon får en riktigt bra/dålig lottning. En annan parameter är naturligtvis hur spridningen av hcp är i populationen. Vi ser att runt 50% i hcp-resultat varierar placering med mellan 8 och 15 placeringar. Om lottningen är rättvis jämnar detta ut sig i långa loppet 🙂

MHcp?

Sedan länge finns vårt handicap-system som är avsett att beräkna ett resultat som är ett mått på hur bra man lyckats i förhållande till sin ”förmåga”. I golf räknas ju nästan alltid resultat i förhållande till hcp, men i bridge är synsättet på hcp-systemet mer kluvet.

En perfekt drive är ett slag en dm-putt är ett?

Nära skjuter ingen hare i golf. Hur är det i bridge? För beräkning av hcp och hur det ändras har förbundet valt väldigt komplexa formler vilket nog bidrar till en viss skepsis..

I våra tävlingar på BBO finns en kolumn i det preliminära resultatet dHcp som är en förenklad formel för att beräkna hur ditt resultat på våra tävlingar påverkat ditt hcp. Stämmer inte fullt ut men är enkel och mer begriplig? dHcp = (50 – HPct) /15, dvs skillnaden mellan dit hcp-resultat och 50 delat med 15.

Ditt handicap-resultat beräknas efter en förhållandevis enkel formel:
HPct = Pct + (PHcp -THcp)/2, där Pct är ditt scratch-resultat, PHcp är medelvärdet på ditt och din partners hcp och THcp är medelvärdet på Hcp för alla som deltog i tävlingen.

Du fick 56,9% i scratch, du och din partners hcp har ett medelvärde på 40,1 (PHcp). Hcp-snittet på de som deltog i tävlingen var 28,88. Insatt i formeln ovan får vi: HPct = 56,9 + (40,1-28,9)/2 = 62,5% vilket är ditt handicap-resultat. Instoppat i första formeln blir då dHcp = (50-62,5)/15 = -0,8, dvs denna lysande tävling sänkte ni båda era hcp med 0,8 enheter :-).

Allt grundar sig alltså på medelvärdet på de som deltog i tävlingen men vilka mötte du? Du mötte ju inte alla, så är då detta räknesätt egentligen rättvist? I långa loppet jämnar det ut sig, tänker du… Har man otur med lottningen får man en kväll möta värstingar medan man en annan kväll har enklare motstånd.

I Bjärreds Bridgeklubb har vi arbetat en del med denna orättvisa och försökt eftersträva en ”rättvis lottning”, dvs att alla under en kväll får möta ungefär samma motstånd i hcp räknat (MHcp). Rolf Borg som på sin tid spelade mycket hos oss utvecklade ett Excel-program (Placera) som räknar fram rättvisa parnummer baserat på Bofors-Mitchell som är det vi oftast använder i Bjärred. Tittar man på skillnaden mellan högsta och lägsta värde på MHcp hos oss har det sett ut så här:

Det syns tydligt på kurvan programmet infördes VT 2014, och man ser också tydligt att vi hade problem med programmet i april 2017 då vi fick tillfälligt återinföra vanlig lottning.

Hur rättvis är då lottningen på BBO? Från och med nästa vecka kommer det att finna en ny kolumn (MHcp) i det preliminära resultatet där du kommer att kunna se hur mycket tur/otur du och din parter hade i lottningen. I kolumnen redovisas medelvärdet på hcp på de motståndare ni mötte att jämföra med THcp, dvs medelvärdet för alla deltagare.

Jag har gjort lite förstudier och där kan du se att lottningen kan slå väldigt hårt på dina möjligheter att lyckas en kväll:

6 och 13 juli, THcp och MHcp för dels NS-par dels ÖV-par

Dvs satt du NS i måndags varierade motståndet relativt mycket jämfört med THcp, medan variationen för ÖV-par var ännu större. Lite mer rättvist var det förra måndagen.. Var denna veckas tävling Gröna Hissen är det ju begripligt…

Vad innebär då denna orättvisa för dig personligen? Låt oss utgå ifrån att du fick 56,9% i scratch och att ert hcp är 40,1 som i exemplet ovan. Ditt Hcp-resultat blir då i måndags 56,9 + (40,1-30,5)/2 = 62,1% och dHcp = (50-62,1)/15 = -0,8. Om du hade tur och satt ÖV och fick möta motståndare med MHcp = 39,2 skulle ditt ”rättvisa” Hcp-resultat blivit 56,9 + (40,1-39,2)/2 =57,4 och om du hade otur och mötte MHcp=25,6 hade det blivit 56,9+(40,1-25,6)/2 = 64,2%, en häpnadsväckande skillnad på 6,8%! I en fallet hade du vunnit med 2,2% i måndags eller blivit 7:a.

Så ibland beror ett dåligt resultat på otur med lottningen, i andra fall finns andra förklaringar. Min partner och jag fick ihop 33,9% i måndags där vi mötte MHcp 31,6 medan förra måndagen fick vi 61,9% och mötte då ett tuffare motstånd med MHcp = 28,9. Hur kan man bli så mycket sämre på en vecka? Har du svaret på den frågan?

/Rickard

DD -Double Dummy?

Efter att ha läst Peters inspirerande inlägg om analys för att lära mer och vad spelet på BBO kan ge dig för att du ska utvecklas snabbare i din bridge, blev jag inspirerad att göra ett tillägg i analysen som jag själv gillar.

DD-analys? Doubledummy – två träkarlar – so what? Jo om det finns två träkarlar så vet ju alla som deltar i spelet exakt hur alla kort sitter. Inte den vanliga situationen vid bordet Nä, men den situation som många skickliga spelare befinner sig i som genom att lägga puzzlet av budgivning, allas funderingar och annat och som redan efter två-tre stick har situationen klart för sig….

DD-analys är det du själv sysslar med om du tittar på en giv och funderar på hur skulle jag spelat? När du är i spelet har du inte all den informationen vid handen, men borde du gissat annorlunda borde du insett? Det är i alla fall så jag funderar.

Efter spelet tittade jag på denna bricka där jag var besviken, då jag visste jag gett bort ett stick genom att saka ru10 som markering när ru9 vann sista sticket. Vi kunde fått runt 90% och fått (90-54)/18 = 2% bättre i slutresultat! ÖV hittade 3NT via budgivningen:

Här BBO är suveränt – behöver inte lägre memorera hur det gick till. Ego(S) gjorde en UD som kunde landat i en katastrof 2ruX? Eller? kan man ju fundera på… Ö löste dessa bekymmer, så det slapp vi trots Västs smygpass. 3NT med 22hp och ringa anpassning var ju inget bra val..
DD-analysen i BIT visar:

2hj är spelbart och 1NT för ÖV och 1ru för NS, dvs 2ruX borde innebära -100, vilket gett runt 20%. I 3NT finns två bet att hämta..
Vi lyckades få en! Vad gjorde vi fel?

Låt oss titta lite mer påBBO:s möjligheter:

Klicka på de tre strecken i den blå rutan. Välj ”Visa dubbel-dummy analys”
Vilket är bästa utspel?

I bilden visas att utspelet i denna giv är viktigt! Nord kan spela ut sp,hj och kl2 och vi har möjlighet till 2 straff. klE spelar hem kontraktet..

Min gode partner valde att spela ut ru7 vilket var mitt emellan -1. Jag kunde därmed lägga mitt dåliga samvete åt sidan… Det var partnerns fel att det bara blev en bet? (bilden visas när du klickar ”Nästa kort”) Jag spelade igenom två stick, spf tog min ruK med ruE och spelade låg sp från handen och vann det sticket med spkn. I nästa stick får vi chansen till -2 igen:


Spf (V) väljer sp E som är märkt 2 med rött, dvs nu kan vi åter ta två bet!

Med knappen ”Nästa kort” kan jag se att allt verkar gå mot -2, tills det är min tur att saka i sp:

Jag hade sakat kl10, och ville vara tydlig och ange inte ru heller (ru10), så N skulle veta att jag ville ha hj i vända. Denna dödsynd straffade sig direkt ru10 är märkt med -1, dvs jag gav bort en straff med detta sak. Hade jag fullbordat lågmarkeringen i kl med kl3 hade han ju ändå begripit att vända i hj? Jag fick hjärtervändan och mina tre stick och tvingades sedan ge V resten av sticken.

Trots ”missen” i utspelet var det ju mitt motspel som gjorde att vi förlorade 2% i vårt slutresultat. Eller? Min konklusion av brickan är att man ska vara försiktig med att markera med 10:an, den kan vara värd ett stick!

Så även om många är kritiska till DD-analys, då det inte är ”riktigt spel” vill jag påstå att den kan ge värdefulla insikter i hur man borde spelat…